ประวัติโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) ตั้งอยู่เลขที่ 506 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระเขต เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โดยหลวงแจ่มวิชาสอน เจ้าของยาวิเศษนิยม ได้มอบที่ดินประมาณครึ่งไร่ พร้อมบ้านไม้สัก 2 ชั้นจำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่องใช้ภายในบ้าน ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนรัฐบาล ต่อมาพระอริยศีลาจารย์ อดีตท่านเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหารในสมัยนั้นได้อนุญาตให้ใช้ตึกชั้นเดียวสีเหลืองชื่อ อาคารแม่ฉัตร อาชวนนท์ พร้อมที่ดิน เป็นอาคารเรียน รวมมีพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา

พ.ศ.2502 โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2502 และในวันที่ 8 มิถุนายน 2502 กระทรวงศึกษาธิการ จึงอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงแจ่มวิชาสอนและวัดสังข์กระจายวรวิหาร กระทรวงศึกษาธิการ จึงอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) โดยใช้อักษรย่อว่า ส.ส.จ.

ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.2506 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวัดสังข์กระจายวรวิหาร จำนวน 90,000 บาท สร้างรั้วคอนกรีต (ด้านหลังโรงเรียน)

พ.ศ.2509 มีการโอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี กระทรวงมหาดไทย มีโรงเรียนฝั่งธนบุรีหลายโรงเรียนที่กรมสามัญศึกษา ขอสงวนไว้เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับทดลองวิจัยด้านการเรียนการสอน นอกจากโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) แล้วยังมีโรงเรียนอื่น ๆ เช่น โรงเรียนโฆสิตสโมสร โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม โรงเรียนวัดอมรินทราราม เป็นต้น และมีโรงเรียนอื่น ๆ ในต่างจังหวัดอีกรวมเรียกว่า โรงเรียน “สามัญ” มีอักษร “ส” ปักนำชื่อโรงเรียน เช่น ส.ส.จ. , ส.ฆ.ส. , ส.ช.ก. ,ส.อ.ร. เป็นต้น

พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง

พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างสนามวอลเล่ย์บอล จำนวน 1 สนาม

พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างรั้วฝั่งริมคลองบางกอกใหญ่ตลอดแนว

พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างรั้วก่ออิฐด้านล่างบนกรงเหล็ก

พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างฐานพระพร้อมพระพุทธรูป

พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้านหน้าโรงเรียน

พ.ศ.2548 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้างสนามเปตอง จำนวน 2 สนาม และเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง

พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ติดตั้งชุดอุปกรณ์ DLTV

พ.ศ.2554 โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ (กพด.)

พ.ศ.2555 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร บริจาครถตู้โรงเรียน จำนวน 1 คัน

พ.ศ.2555 คุณสมชัย ประพฤธิทวีชัย บริจาคงบประมาณสร้างฐานเสาธงพร้อมเสาธง

พ.ศ.2556 บริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตจำกัด บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์จำนวน 30 เครื่อง

พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนกระเบื้องห้องประชุมชั้น 1 และปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียน

พ.ศ.2560 คุณสุเมธ ชัยทองวงศ์วัฒนา บริจาคเงินจำนวน 220,000 บาท เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น

พ.ศ.2563 -บริษัทฟูจิเทลจำกัด บริจาคกล้องวงจรปิดและติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน สำหรับรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

-บริษัท 3BB จำกัด สนับสนุนอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา

-พระครูสุชาติวรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร บริจาคงบประมาณปรับปรุงโถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนักเรียน

-ธนาคารแลนด์แอนเฮาส์ บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้จำนวน 10 เครื่อง

ปัจจุบันโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 9 ห้องเรียน มีนักเรียน 130 คน ผู้บริหารและครูประจำการ 9 คน ครูอัตราจ้าง (งบประมาณ สพฐ.) 2 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน พระภิกษุสนับสนุนการสอนจริยศึกษา 2 รูป พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์