รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนของเรา

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ภายในวัดสังข์กระจายวรวิหาร อยู่ด้านในติดริมคลองบางกอกใหญ่หรือคลองบางหลวงในอดีต มีทัศนียภาพที่งดงาม ร่มรื่น มีลมพัดเย็นสบายตลอดวัน มีนกพื้นถิ่นหลากหลายชนิด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และจากจุดชมวิวชั้น 3 สามารถมองเห็นยอดพระปรางค์วัดอรุณฯ และพระบรมมหาราชวัง คลิ๊กเพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศของโรงเรียนเรา

โรงเพาะเห็ดพระราชทาน

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี...อ่านต่อ

แปลงเกษตรสาธิต

นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว โรงเรียนยังเน้นให้นักเรียนมีทักษะในปลูกพืชผักสวนครัวบนแปลงสาธิตเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และสามารถต่อยอดสู่การปฏิบัติในครัวเรือนต่อไป

กิจกรรมน้องปฐมวัย

กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 / 2563

STEM Education


ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ด้วยงบประมาณจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในปี 2563 โรงเรียนจึงจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและโต๊ะนักเรียนสำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ด้วยงบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในปี 2563 โรงเรียนจึงจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.


ห้องสมุด


ห้องพักครู

ห้องรวบรวมคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ แบบฟอร์มเอกสารงานต่างๆ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และเอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) คลิ๊ก

แผนที่เดินทางมาโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Sangkrajai Channel

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)